downwaste maintenance repair

Bakım ve Onarım Hizmeti

Atık yönetimi çetrefilli bir konudur. Atık bacaları, kompaktörler ve çöp konteynerleri bir süre sonra bakteri, mikrop ve virüsler için mükemmel bir yaşam alanı sağlayacaktır. Düzgün ve devamlı bakım yapılmaması kötü kokulara neden olacak ve bina sakinleri birçok bakteriyle karşı karşıya kalacaktır.

BUNU NASIL YAPARIZ?

RANDEVU ALIN

Ekibimiz, yangın güvenliği düzenlemelerine ve işlevselliğine göre şutunuz ve atık yönetimi ekipmanınız için kapsamlı bir inceleme yapmaya gelecektir.

DENETİM RAPORU

Tam denetim tamamlandıktan sonra, yangın güvenliği, hijyen, onarımlar ve değiştirme gereklilikleri hakkında bir rapor sunacağız.

SÖZLEŞME

Çözülecek konulara göre bir sözleşme hazırlanır..

BAKIM HAZIRLIĞI

Ekibimiz arızalı ekipmanı çıkarıp değiştirecek ve gerekli büyük onarımları üstlenecektir.

TEMİZLİK & DEZENFEKSİYON

Güvenlik önlemleri alındıktan sonra ekip, şutun ve atık yönetim ekipmanının kapsamlı bir şekilde yağdan arındırılmasına ve temizlenmesine başlayacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gerekli alanlara geri dönüşüm ve tehlikeli atık kutuları konulacaktır. Her katta geri dönüştürülebilirlik için talimatlar sağlayacağız ve kullanıcılar ve servis personeli için bilgilendirici kılavuzlar dağıtacağız.

TAMAMLAMA RAPORU

Sistemin yürürlükteki tüm zorunlu çalışma standartlarına ve güvenlik düzenlemelerine göre güvenli olduğuna dair bir tamamlama raporu.

PERİYODİK BAKIM

Periyodik bakım programımızın bir parçası olarak, sistemlerinizin bakımını yapmak, geri dönüştürülebilir ve tehlikeli atıklarınızı toplamak için düzenli denetim sağlanmaktadır.

Book an appointment that suits you. Our team will come to conduct a thorough inspection for your chute and waste management equipment as per fire safety regulations and its functionality.

After we complete inspection, we will send you a full report on fire security, hygiene, repairs, and replacement requirements.

Once you have decided the issues to be resolved such as fire code requirements and performance, hygiene, odours control and fragrance, sustainability and recyclability, your contract is ready.

Our team will immediately come to the site and remove and replace the defective equipment and undertake the necessary major repairs (certain components may require immediate replacement).

Once the safety precautions are taken, the crew will start thorough degreasing and cleaning of the chute and waste management equipment.

As a part of your sustainability program, recycling and hazardous waste bins will be placed in the required areas. We will provide instructions for recyclability at each floor hoppers and distribute informative manuals for the users and service staff.

Finally, we will issue a completion report that the system is safe for use according to all mandatory standards of operation and safety regulations in force.

Within the periodic maintenance program, we will be coming to your site to maintain your systems, collect your recyclables and hazardous waste.